Konstancja z Żebrowskich Weryho Darewska (1856-1943)
wdowa po dyr. kolei rosyjskich Adolfie Weryho-Darewskim (1820-1906)

Po roku 1920 mieszkała w Tupalszczyźnie, wszystkie dobra małżonków Weryho-Darewskich pozostałe za granicą ryską zostały skonfiskowane. Ich pałac w Wiśnince 10 km od Mińska, w którym gen. Adolf Weryho-Darewski z żoną przyjmowali w latach 1880- tych następcę tronu Rosji (późniejszego ostatniego cara Aleksandra III) jeszcze jest zachowany, restaurowany  i użytkowany jako letnia rezydencja prezydentów Białorusi.

Za swoją działalność w obronie i rozwoju religii katolickiej na terenie Rosji w latach 1880 –1914 Konstancja Wereżyna została odznaczona:

  1. Krzyżem "Krzyżem "Pro fide et Ecclesia in Russia merito" przez Edwarda Roppa Arcybiskupa Metropolitę Mohylewskiego u

  2. Medalem „ Benemerenti" przez papieża Piusa XI

Już jako wdowa "p. Konstancja Weryho - Darewska, wdowa po rzeczywistym radcy stanu, obywatelka gub. mińskiej, powodowana miłością dla swoich współwyznawców, uczciwych pracowników, najchętniej ofiarowała cały potrzebny materjał drzewny dla plebanji [kościoła św. Aleksego w Iwieńcu budowanego w latach 1905-1907], nie zważając na swe stosunkowo dość skromne fundusze"

"Dziennik Wileński" nr 41 z dnia 19.02.1929 r. (Biblioteka Cyfrowa Polona)

- Za pracę na rzecz kościoła.

Dnia 27 grudnia 1928 r. w majątku Tupalszczyzna powiatu wołożyńskiego po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w miejscowej kaplicy rodzinnej proboszcz iwieniecki i ks. kanonik Mackiewicz po okolicznościowym przemówieniu wręczył pani Konstancji Darewskiej Weryho ziemiance ziemi mińskiej duży złoty medal „Bene merenti” nadany jej przez Ojca Świętego Piusa XI w nagrodę za gorliwą pracę w przeciągu całego życia na rzecz Kościoła i dobra bliźnich.

Zmarła wiosną 1943 r. we Wróblewszczyźnie. Pochowana została na cmentarzu w Tupalszczyźnie przez księdza wikarego kościoła Św. Aleksego w Iwieńcu. W pogrzebie uczestniczyło ok. 200 ludzi z okolicznych wiosek i folwarków.

zdjecie ze zbiorów rodziny Olgierda Piotrowskiego
 -  przekazała p. Grażyna Rebell
tekst z Dziennika Wileńskiego wyszukał Zb.Wołocznik