Zdjęcie przed dworem w Tupalszczyźnie latem 1931 r.

   Numery wg zarysu postaci poniżej. Siedzą od lewej: Maria Naborowska (1), Wiktoria Tukałłowa (2), Emilia Jankowska (3), na kolanach jej córka Maria Jankowska (4), Katarzyna Żebrowska (6), przed nią siedzi Olgierd (Bobuś) Grabowski (5), Wanda Hłasko (8), przy niej stoi Danusia Jankowska (7),
   Maria Januszkowska (9), Konstancja Wereżyna (11), przy niej oparty stoi Witold (Wituś) Januszkowski (10), opisujący 23.01.2011 r. te zdjęcie;
   Stoją od lewej: Adam Konarzewski (12), Soroko (13), Natalia Sielankowa (14) - na ręku trzyma córkę Marysię Sielanko (15), Marian Sielanko (16),
   Stanisław Grabowski (17), Borys Jeśkow (18) i Szura (tj. Aleksander) Jeśkow (19)  brat Borysa, obaj z  Kijowca, Konstancja Konarzewska (20)
   –  trzyma na ręku córkę Halinę Konarzewską, NN (21), Janina Grabowska (22);

 ze zbiorów rodziny Olgierda Piotrowskiego
 -  przekazała p. Grażyna Rebell