Widok spod kaplicy cmentarza w Tupalszczyźnie w  płd.-zach. kierunku,
na dawny dwór Tupalskich i Żebrowskich pod lasem za drogą (do pobliskich Padniewicz i dalej do Iwieńca).

Na pierwszym planie widoczny grób b. dyrektora w PKP:  (Witold Zell, emerytowany dyrektor ruchu wileńskiej dyrekcji P.K.P., zm.2.X.1934 r.),
w głębi grób rodziny Sajkowskich.

dzięki uprzejmości pana Lucjana Sajkowskiego