zdjęcie we dworze w Tupalszczyźnie w 1938 r.

od lewej siedzą: Konstancja Darewska-Weryho (z medalem papieskim na sukni) i Katarzyna Żebrowska;
od lewej stoją:   Emilia Jankowska, Maria-Teresa (podaje się  Terenia) Januszkowska (córka Marii Januszkowskiej)
                         Andrzej (Andrzejek) Jankowski (syn Emilii Jankowskiej), Witold Januszkowski (mąż Marii Januszkowskiej)

zdjęcie opisał pan Witold Januszkowski, możliwy autor zdjęcia

ze zbiorów rodziny Olgierda Piotrowskiego
 -  przekazała p. Grażyna Rebell