zdjęcie przed dworem w Tupalszczyźnie w 1938 r.

od lewej siedzą: Konstancja Darewska-Weryho, Katarzyna Żebrowska i Konstancja Konarzewska z Moskalewszczyzny
stoi
u góry Halina Konarzewska (obecnie Mączkowska)  z przodu stoi Zbyszek Konarzewski,
na kolanach
siedzi Adaś Konarzewski, obecnie z Koszalina

zdjęcie opisał pan Witold Januszkowski

ze zbiorów rodziny Olgierda Piotrowskiego
 -  przekazała p. Grażyna Rebell