rodzina ziemian Jaworskich w majątku Mieszkucie k/Iwieńca w 1935 r.


siedzą Leokadia i Ludwik Jaworscy, po lewej ich córka Wanda z Jaworskich Głębska,
stoją  syn Alfons Jaworski /w centrum/ z żoną Izabelą (na prawo), po lewej stoją córka Anna z Jaworskich Lebecka z mężem.
córka Jadwiga z Jaworskich (później zamężna Plewako) - skrajnie z prawej.

Spośród fotografowanych Ludwik Jaworski zmarł przed wojną, a Wanda, Jadwiga, Izabela i Leokadia w lipcu 1943 r.
zamordowane i spalone przez Niemców wraz z dworem Mieszkucie

zob. wcześniejsze zdjęcie