"Każdych wakacji byli w Iwieńcu harcerze gdzieś z głębi Polski, pamiętam też chłopców z poznańskiego sierocińca."

Maria Giza-Pogórska, Wspomnienia