uroczystość na głównej ulicy Iwieńca - 3 Maja (d. Wileńska) 
składanie wieńców zapewne podczas święta 3 maja lub 15 sierpnia (1928-1930)

na pierwszym planie dowódca KOP Iwieniec ppłk Józef Giza dowodzący uroczystością,
nad nim konno kawalerzysta ze szwadronu kawalerii KOP Iwieniec

Zdjęcie ze zbiorów rodziny gen. Józefa Gizy opublikowane uprzednio
na str. 94 miesięcznika "Sądeczanian" nr 14-15 (marzec 2009)
ISSN 1899-3443