ppłk. Józef Giza był animatorem działalności organizacji społecznych w Iwieńcu, na zdjęciu przed plebanią
ks. katolickiego w Iwieńcu, w byłym (wówczas, ok. 1929 r.) klasztorze oo. franciszkanów, od lewej:

ppłk. Józef Giza z córką Marysią, p. Pianowska (ze Skiparowców), ks. Leon Bujnowski, doktorowa Irena Połczyńska,
pani Elżbieta z Pruszaków Erdmanowa, właścicielka majątku Naborowszczyzna k/Iwieńca,
dr Alfred Połczyński, pan Tadeusz Erdman, mąż Elżbiety, ziemianin z Naborowszczyzny

Zdjęcie ze zbiorów rodziny gen. Józefa Gizy opublikowane uprzednio na str. 94
miesięcznika "Sądeczanin" nr 14-15 (marzec 2009) ISSN 1899-3443
"Słowo", 1927-01-30, list do red. p. Tadeusza Erdmana