ppłk. Jerzy Giza, dowódca batalionu KOP w Iwieńcu

portret i życiorys

wspomnienia z Iwieńca
córki Marii Giza-Pogórskiej

 

zdjęcia iwienieckie:
© prawa do reprodukcji zdjęć należą do rodziny Gizów

kadra KOP Iwieniec

defilada KOP Iwieniec
na ulicy 3 Maja w Iwieńcu
/d. Wileńskiej/

święto 11.XI przed grobem Nieznanego Żołnierza

ppłk. Józef Giza był animatorem działalności społecznej w Iwieńcu

wizyta ppłka Józefa Gizy
w obozie harcerskim i

wakacje dzieci z sierocińca

wizyta w placówce KOP Dalidowicze  na obrzeżach Puszczy Nalibockiej

jesienne iwienieckie derby

Dnia 24-09-1929 Iwieniec  wizytował Prezydent RP
prof. Ignacy Mościcki

oczekiwanie na Prezydenta

 

www.iwieniec.eu