Oficerowie i podoficerowie KOP Iwieniec przed budynkiem strażnicy

Zdjęcie ze zbiorów rodziny gen. Józefa Gizy opublikowane uprzednio
na str. 93 miesięcznika "Sądeczanin" nr 14-15 (marzec 2009)
ISSN 1899-3443