wizyta ppłk. Józefa Gizy w obozie harcerskim koło Iwieńca, ok. 1930 r.


Zdjęcie ze zbiorów rodziny gen. Józefa Gizy opublikowane uprzednio
na str. 94 miesięcznika "Sądeczanin" nr 14-15 (marzec 2009)
ISSN 1899-3443