wizyta w Dalidowiczach, ppłk. Józef Giza w cywilu, obok księdza