Uroczystości 100-lecia katolickiego kościoła św. Aleksego w Iwieńcu (1907-2007) w dniu 17 listopada 2007 r.
ks. bp Antoni Dziemianko przed kościołem św. Aleksego w Iwieńcu
i w "czerwonym" kościele:

zob. przemówienie z tej okazji Stanisława J. Plewako